آتاری دستی

  • ۰۱ مهر ۱۳۹۹
  1. صفحه نخست
  2. Alliance

Tag: Alliance

آخرین مطالب

World of Warcraft صفحه نمایش شخصیت های خود را تغییر داد

World of Warcraft برای اولین بار بعد از یک دهه صفحه نمایش شخصیت های خود را تغییر داده است. صفحه ایجاد شخصیت با وجود اضافه کردن Race ها ,کلاس های جدید و طیف گسترده ای…